London Dry Gin

CHF 59.00CHF 114.00

In Gin tradiziunal che secumpona da botanicals da bio da gronda valeta. Las ingradienzas encuretgas a maun: geneivra da muntogna, striaunas e menta da tschugalata, unidas cun aua frestga da fontauna ord las alps grischunas garanteschan in gudiment pur. Nies London Dry Gin san ins retrer en butteglias da 700ml e 50ml.

SKU: N/A Category:

Description

Nossa London Dry Gin

Clar natural ella cumparsa. El nas in caracter schuber e ferm. Divers, denton ulivaus cun in aroma da fretgs e clara tempra da geneivra, la quala harmonisescha carmalont cul matg frestg da menta, citrona ed oranscha. En bucca spetga nus ina explosiun d’aromas da geneivra, frestgadad da fluras intensiva ed ina variaziun da gust cumplexa da cungiments. Il BREIL PUR London Dry Gin semetta cremus sil tschiel dalla bucca e meina tier in gust durabel en bucca. In gin direct cun ina persunalitad autentica. Preparaus sco gin spir, cun in’aua da tonic da premium ni sco coctail.